Moties

Zoekresultaten (4.627)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie (gewijzigd/nader)

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere verschraling van de dienstregeling in het openbaar vervoer te voorkomen (t.v.v. 31305-355)

Gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere verschraling van de dienstregeling in het openbaar vervoer te voorkomen (t.v.v. 31305-355). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 359 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ALKAYA C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER

2022D29660

Moties

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over actief sturen op verbetering van de punten van zorg die door huisartsen zijn aangedragen (t.v.v. 29689-1154)

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over actief sturen op verbetering van de punten van zorg die door huisartsen zijn aangedragen (t.v.v. 29689-1154). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1162 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1154 Voorgesteld

2022D30029

Moties

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de regeling aanpassen en uitbreiden ten behoeve van mensen die er nu buiten vallen (t.v.v. 36064-14)

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de regeling aanpassen en uitbreiden ten behoeve van mensen die er nu buiten vallen (t.v.v. 36064-14). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 064 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele

2022D29831

Moties

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van der Plas over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025 (t.v.v. 36120-20)

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van der Plas over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025 (t.v.v. 36120-20). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 Voorjaarsnota 2022 Nr. 35 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20 Voorgesteld 7 juli 2022 De

2022D30160

Moties

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons over tijdens de transitie binnen de politieorganisatie de kennis van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen mede betrekken (t.v.v. 29628-1110)

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons over tijdens de transitie binnen de politieorganisatie de kennis van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen mede betrekken (t.v.v. 29628-1110). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN SYLVANA SIMONS TER VERVANGING VAN DIE

2022D30363

Moties

Nader gewijzigde motie van het lid Podt over voorkomen dat studenten altijd maximaal moeten lenen voordat zij in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand (t.v.v. 36064-16)

Nader gewijzigde motie van het lid Podt over voorkomen dat studenten altijd maximaal moeten lenen voordat zij in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand (t.v.v. 36064-16). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 064 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

2022D29685

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over voorkomen dat de regionale luchthavens meer vluchten uitvoeren of vluchten overnemen van Schiphol (t.v.v. 31936-968)

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over voorkomen dat de regionale luchthavens meer vluchten uitvoeren of vluchten overnemen van Schiphol (t.v.v. 31936-968). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 983 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 968 Voorgesteld 7

2022D30183

Moties

Gewijzigde motie van het lid Podt over bij de individuele bijzondere bijstand niet eisen dat studenten in een kwetsbare financiële positie eerst maximaal moeten lenen bij DUO (t.v.v. 36064-10)

Gewijzigde motie van het lid Podt over bij de individuele bijzondere bijstand niet eisen dat studenten in een kwetsbare financiële positie eerst maximaal moeten lenen bij DUO (t.v.v. 36064-10). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 064 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en

2022D28970

Moties

Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over de voorraad in Nederland evenredig aanvullen bij de levering van militaire goederen aan Oekraïne (t.v.v. 27830-367)

Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over de voorraad in Nederland evenredig aanvullen bij de levering van militaire goederen aan Oekraïne (t.v.v. 27830-367). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 27 830 Materieelprojecten Nr. 370 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN EPPINK EN VAN DER PLAS TER VERVANGING VAN DIE

2022D30136

Moties

Gewijzigde motie van de leden Den Haan en Kuzu over voorstellen om de prijs van hulpmiddelen die door de arts worden voorgeschreven naar beneden te brengen of te maximeren (t.v.v. 29689-1157)

Gewijzigde motie van de leden Den Haan en Kuzu over voorstellen om de prijs van hulpmiddelen die door de arts worden voorgeschreven naar beneden te brengen of te maximeren (t.v.v. 29689-1157). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1163 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN KUZU TER

2022D30119

Moties

Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over bij de aanschaf van de onderzeeboten oog hebben voor het strategische belang en de noodzaak van de Nederlandse maritieme maakindustrie (t.v.v. 27830-368)

Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over bij de aanschaf van de onderzeeboten oog hebben voor het strategische belang en de noodzaak van de Nederlandse maritieme maakindustrie (t.v.v. 27830-368). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 27 830 Materieelprojecten Nr. 371 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN EPPINK EN VAN

2022D30145

Moties

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (t.v.v. 30234-318)

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (t.v.v. 30234-318). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 321 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S. TER VERVANGING VAN DIE

2022D30237

Moties

Gewijzigde motie van de leden Dassen en Nijboer over een nultarief voor warmtepompen in het Belastingplan 2023 (t.v.v. 35925-XV-138)

Gewijzigde motie van de leden Dassen en Nijboer over een nultarief voor warmtepompen in het Belastingplan 2023 (t.v.v. 35925-XV-138). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 Nr. 152 GEWIJZIGDE MOTIE VAN

2022D29696

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over een waakvlamscenario nastreven (t.v.v. 33529-1049)

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over een waakvlamscenario nastreven (t.v.v. 33529-1049). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 33 529 Gaswinning Nr. 1055 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN SMOLDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1049 Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D29689

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over het afschaffen van de belastingvrijstelling op kolen (t.v.v. 29023-332)

Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over het afschaffen van de belastingvrijstelling op kolen (t.v.v. 29023-332). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 335 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 332 Voorgesteld 7 juli

2022D29634

Naar boven