Moties

Zoekresultaten (5.298)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie (gewijzigd/nader)

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Eerdmans over een eerste richtinggevende uitwerking van het eenvoudiger en rechtvaardiger maken van het belastingstelsel inclusief een grondige hervorming van het toeslagenstelsel in het regeerprogramma (t.v.v. 36471-35)

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Eerdmans over een eerste richtinggevende uitwerking van het eenvoudiger en rechtvaardiger maken van het belastingstelsel inclusief een grondige hervorming van het toeslagenstelsel in het regeerprogramma (t.v.v. 36471-35). Tweede Kamer...

2024D28307

Moties

Gewijzigde motie van de leden Dijk en Bikker over in overleg treden met de 19 NPLV-gemeenten over langjarige voortzetting van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (t.v.v. 36550-11)

Gewijzigde motie van de leden Dijk en Bikker over in overleg treden met de 19 NPLV-gemeenten over langjarige voortzetting van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (t.v.v. 36550-11). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2024D28279

Moties

Gewijzigde motie van het lid Thijssen over bij projecten van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed ook het streven naar 100% lokaal eigendom mogelijk maken (t.v.v. 36532-7)

Gewijzigde motie van het lid Thijssen over bij projecten van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed ook het streven naar 100% lokaal eigendom mogelijk maken (t.v.v. 36532-7). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2024D27214

Moties

Gewijzigde motie van de leden Hertzberger en Van Campen over bij de implementatie zoveel mogelijk rekening houden met rapportageverplichtingen van andere Europese verordeningen t.v.v. 36518-8

Gewijzigde motie van de leden Hertzberger en Van Campen over bij de implementatie zoveel mogelijk rekening houden met rapportageverplichtingen van andere Europese verordeningen t.v.v. 36518-8. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 518 Wijziging Omgevingswet...

2024D27081

Moties

Gewijzigde motie van het lid Michon-Derkzen over een project starten met als doel om als Kamer na terugkeer naar het Binnenhof digitaal te gaan stemmen (t.v.v. 36528-14)

Gewijzigde motie van het lid Michon-Derkzen over een project starten met als doel om als Kamer na terugkeer naar het Binnenhof digitaal te gaan stemmen (t.v.v. 36528-14). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 528...

2024D25710

Moties

Gewijzigde motie van de leden Ceder en Stoffer over in Europees verband het standpunt uitdragen dat bij een besluit over verlenging van de GSP+-status van Pakistan zwaar dient mee te wegen of Pakistan effectieve maatregelen neemt om de christelijke minderheid beter te beschermen (t.v.v. 32735-391)

Gewijzigde motie van de leden Ceder en Stoffer over in Europees verband het standpunt uitdragen dat bij een besluit over verlenging van de GSP+-status van Pakistan zwaar dient mee te wegen of Pakistan effectieve maatregelen neemt...

2024D26565

Moties

Gewijzigde motie van het lid Ram over onderzoeken of het mogelijk is exportvergunningen voor levering en onderhoud van defensieproducten voor de gehele contractduur te verstrekken (t.v.v. 36550-XVII-15)

Gewijzigde motie van het lid Ram over onderzoeken of het mogelijk is exportvergunningen voor levering en onderhoud van defensieproducten voor de gehele contractduur te verstrekken (t.v.v. 36550-XVII-15). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550...

2024D26588

Moties

Gewijzigde motie van het lid Bontenbal c.s. over de verblijfsregeling voor ongedocumenteerde Surinamers die voor 1975 zijn geboren en op dit moment tien jaar of meer in Nederland verblijven alsnog formaliseren (t.v.v. 35749-13)

Gewijzigde motie van het lid Bontenbal c.s. over de verblijfsregeling voor ongedocumenteerde Surinamers die voor 1975 zijn geboren en op dit moment tien jaar of meer in Nederland verblijven alsnog formaliseren (t.v.v. 35749-13). Tweede Kamer der...

2024D26631

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen over de dagvergoeding bij buitenlandse werkbezoeken voor Tweede Kamerleden afschaffen (t.v.v. 36528-8)

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen over de dagvergoeding bij buitenlandse werkbezoeken voor Tweede Kamerleden afschaffen (t.v.v. 36528-8). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 528 Raming der voor de Tweede Kamer in 2025...

2024D26800

Moties

Gewijzigde motie van de leden Ceder en Stoffer over het Nederlandse lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad aanwenden om geweld tegen christenen en andere religieuze groepen in Nigeria op de agenda van de Mensenrechtenraad te zetten (t.v.v. 32735-392)

Gewijzigde motie van de leden Ceder en Stoffer over het Nederlandse lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad aanwenden om geweld tegen christenen en andere religieuze groepen in Nigeria op de agenda van de Mensenrechtenraad te zetten (t.v.v. 32735-392)...

2024D26566

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening met voorrang, voortvarend en concreet uitwerken (t.v.v. 36528-11)

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening met voorrang, voortvarend en concreet uitwerken (t.v.v. 36528-11). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 528 Raming...

2024D26529

Moties

Gewijzigde motie van het lid Nijhof-Leeuw over met de provincies overleggen over een snel, juridisch houdbaar en kostenefficiënt verificatieproces en afspraken maken over een snelle afronding hiervan (t.v.v. 21501-32-1653)

Gewijzigde motie van het lid Nijhof-Leeuw over met de provincies overleggen over een snel, juridisch houdbaar en kostenefficiënt verificatieproces en afspraken maken over een snelle afronding hiervan (t.v.v. 21501-32-1653). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D26337

Moties

Gewijzigde motie van het lid Lahlah over drie jaar na invoering een evaluatie van de Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur uitvoeren (t.v.v. 29279-859)

Gewijzigde motie van het lid Lahlah over drie jaar na invoering een evaluatie van de Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur uitvoeren (t.v.v. 29279-859). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 863 GEWIJZIGDE...

2024D25286

Moties

Gewijzigde motie van de leden Paulusma en Bushoff over met veldpartijen en patiëntenvertegenwoordiging een nationaal plan zeldzame aandoeningen opstellen (t.v.v. 32805-179)

Gewijzigde motie van de leden Paulusma en Bushoff over met veldpartijen en patiëntenvertegenwoordiging een nationaal plan zeldzame aandoeningen opstellen (t.v.v. 32805-179). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 182...

2024D25000

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Oostenbruggen c.s. over een onafhankelijke juridische en fiscale analyse laten maken van de fiscale positie van de BIV (t.v.v. 31066-1408)

Gewijzigde motie van het lid Van Oostenbruggen c.s. over een onafhankelijke juridische en fiscale analyse laten maken van de fiscale positie van de BIV (t.v.v. 31066-1408). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst...

2024D25014