Moties

Zoekresultaten (52.062)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Nijboer over zo spoedig mogelijk een tijdelijke doorbouwgarantie verwezenlijken (t.v.v. 32847-1093)

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Nijboer over zo spoedig mogelijk een tijdelijke doorbouwgarantie verwezenlijken (t.v.v. 32847-1093). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN...

2023D38935

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over de resultaten en de voortgang van het verbeterplan voor het onderwijs op Curaçao aan de Kamer blijven rapporteren (t.v.v. 36200-IV-77)

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over de resultaten en de voortgang van het verbeterplan voor het onderwijs op Curaçao aan de Kamer blijven rapporteren (t.v.v. 36200-IV-77). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024...

2023D38882

Moties

Motie van het lid Brekelmans over geen onomkeerbare stappen zetten in de keuze voor een instrument omtrent het recht op een schone leefomgeving

Motie van het lid Brekelmans over geen onomkeerbare stappen zetten in de keuze voor een instrument omtrent het recht op een schone leefomgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 735 Mensenrechten in het buitenlands...

2023D38839

Moties

Motie van het lid Boswijk over een structureel interdepartementaal afstemmingsoverleg op het gebied van mensenrechten

Motie van het lid Boswijk over een structureel interdepartementaal afstemmingsoverleg op het gebied van mensenrechten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid Nr. 371 MOTIE VAN HET LID BOSWIJK...

2023D38837

Moties

Motie van het lid Brekelmans over binnen de EU het voortouw nemen om te komen tot plaatsing van de Iraanse Revolutionaire Garde op de EU-terreurlijst

Motie van het lid Brekelmans over binnen de EU het voortouw nemen om te komen tot plaatsing van de Iraanse Revolutionaire Garde op de EU-terreurlijst. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 735 Mensenrechten in...

2023D38840

Moties

Motie van het lid Boswijk over structureel overleg met een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd

Motie van het lid Boswijk over structureel overleg met een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid Nr...

2023D38838

Moties

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over de mogelijkheid onderzoeken van een transparante en echt betaalbare sociale grondprijs voor sociale woningbouw door corporaties in alle gemeenten (t.v.v. 32847-1094)

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over de mogelijkheid onderzoeken van een transparante en echt betaalbare sociale grondprijs voor sociale woningbouw door corporaties in alle gemeenten (t.v.v. 32847-1094). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

2023D38729

Moties

Motie van het lid Stoffer over geen stappen zetten richting gedwongen opkoop van boerenbedrijven dan wel het intrekken van vergunningen in het kader van de stikstofaanpak

Motie van het lid Stoffer over geen stappen zetten richting gedwongen opkoop van boerenbedrijven dan wel het intrekken van vergunningen in het kader van de stikstofaanpak. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 Nota...

2023D38301

Moties

Motie van het lid Van Haga c.s. over de armoedeval zo snel mogelijk opheffen

Motie van het lid Van Haga c.s. over de armoedeval zo snel mogelijk opheffen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET...

2023D38326

Moties

Gewijzigde motie van de leden Bontenbal en Marijnissen over in samenwerking met vakbonden en bedrijven onderzoeken welke fiscale of andere obstakels winstdeling belemmeren (t.v.v. 36410-28)

Gewijzigde motie van de leden Bontenbal en Marijnissen over in samenwerking met vakbonden en bedrijven onderzoeken welke fiscale of andere obstakels winstdeling belemmeren (t.v.v. 36410-28). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 Nota over...

2023D38338

Moties

Motie van het lid Van Haga c.s. over uitspreken dat cashgeld te allen tijde een wettig betaalmiddel blijft

Motie van het lid Van Haga c.s. over uitspreken dat cashgeld te allen tijde een wettig betaalmiddel blijft. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr...

2023D38327

Moties

Motie van de leden Gündogan en Sylvana Simons over een opsomming van mogelijkheden om een uitbreiding van de Tweede Kamer ‘onmiddellijk’ te effectueren

Motie van de leden Gündogan en Sylvana Simons over een opsomming van mogelijkheden om een uitbreiding van de Tweede Kamer ‘onmiddellijk’ te effectueren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 Nota over de toestand...

2023D38334

Moties

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Omtzigt over in Europees verband nagaan of sancties ingezet kunnen worden indien de situatie in Nagorno-Karabach dreigt te verslechteren en rechten niet gewaarborgd worden (t.v.v. 36410-31)

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Omtzigt over in Europees verband nagaan of sancties ingezet kunnen worden indien de situatie in Nagorno-Karabach dreigt te verslechteren en rechten niet gewaarborgd worden (t.v.v. 36410-31). Tweede Kamer der...

2023D38337

Moties

Motie van de leden Gündogan en Omtzigt over het WODC laten onderzoeken welke mogelijkheden en waarborgen in het strafrecht toegepast kunnen worden bij integriteitszaken

Motie van de leden Gündogan en Omtzigt over het WODC laten onderzoeken welke mogelijkheden en waarborgen in het strafrecht toegepast kunnen worden bij integriteitszaken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 Nota over de...

2023D38335

Moties

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de 10.000 gezinnen die onder het bestaansminimum leven nog voor de behandeling van de begroting van SZW aanschrijven

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de 10.000 gezinnen die onder het bestaansminimum leven nog voor de behandeling van de begroting van SZW aanschrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 Nota over...

2023D38333