Moties

Zoekresultaten (54.483)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16)

Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 128 Voorstel van wet van...

2024D20117

Moties

Gewijzigde motie van de leden Ergin en Van Baarle over bewerkstelligen van een sectorspecifieke normuitleg van het keurmerk uit de AI-act opdat toezichthouders eenduidige begrippen hanteren en de regelgeving duidelijk is (t.v.v. 26643-1169)

Gewijzigde motie van de leden Ergin en Van Baarle over bewerkstelligen van een sectorspecifieke normuitleg van het keurmerk uit de AI-act opdat toezichthouders eenduidige begrippen hanteren en de regelgeving duidelijk is (t.v.v. 26643-1169). TWEEDE KAMER DER...

2024D19813

Moties

Gewijzigde motie van het lid Diederik van Dijk over afzien van inzet van het associatieverdrag als drukmiddel en zoeken naar andere manieren om de humanitaire situatie van burgers in Gaza te verbeteren (t.v.v. 23432-526)

Gewijzigde motie van het lid Diederik van Dijk over afzien van inzet van het associatieverdrag als drukmiddel en zoeken naar andere manieren om de humanitaire situatie van burgers in Gaza te verbeteren (t.v.v. 23432-526). TWEEDE KAMER...

2024D19815

Moties

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar...

2024D19769

Moties

Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd

Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar...

2024D19770

Moties

Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren

Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 377 Regels over een bestuursrechtelijke...

2024D19764

Moties

Motie van het lid De Roon over onderzoeken hoe de rekening voor humanitaire hulp aan Gaza verhaald kan worden op de steenrijke Hamasmiljardairs

Motie van het lid De Roon over onderzoeken hoe de rekening voor humanitaire hulp aan Gaza verhaald kan worden op de steenrijke Hamasmiljardairs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het...

2024D19787

Moties

Motie van het lid De Roon over zich in NAVO-verband ferm uitspreken tegen het onderdak bieden aan Hamasterroristen door Turkije

Motie van het lid De Roon over zich in NAVO-verband ferm uitspreken tegen het onderdak bieden aan Hamasterroristen door Turkije. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 530...

2024D19788

Moties

Motie van het lid Van Baarle over een verkenning naar de inzet van Nederlandse marineschepen bij humanitaire hulp aan Gaza

Motie van het lid Van Baarle over een verkenning naar de inzet van Nederlandse marineschepen bij humanitaire hulp aan Gaza. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 521...

2024D19779

Moties

Motie van het lid Dobbe over in gesprek gaan met vredesorganisaties in Israël en Palestina om te inventariseren wat zij nodig hebben om hun werk te blijven doen

Motie van het lid Dobbe over in gesprek gaan met vredesorganisaties in Israël en Palestina om te inventariseren wat zij nodig hebben om hun werk te blijven doen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23...

2024D19782

Moties

Motie van het lid Veldkamp c.s. over beschikbare diplomatieke kanalen inzetten om toegang van waarnemers tot onder meer de Sde Teiman-gevangenis in Israël tot stand te brengen

Motie van het lid Veldkamp c.s. over beschikbare diplomatieke kanalen inzetten om toegang van waarnemers tot onder meer de Sde Teiman-gevangenis in Israël tot stand te brengen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432...

2024D19783

Moties

Motie van het lid Van Baarle over zich bij Zuid-Afrika aansluiten in de genocidezaak tegen Israël

Motie van het lid Van Baarle over zich bij Zuid-Afrika aansluiten in de genocidezaak tegen Israël. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 522 MOTIE VAN HET LID...

2024D19780

Moties

Motie van het lid De Roon over een onderzoek instellen naar de rol en verantwoordelijkheid van Fatah met betrekking tot de terreuraanval van 7 oktober

Motie van het lid De Roon over een onderzoek instellen naar de rol en verantwoordelijkheid van Fatah met betrekking tot de terreuraanval van 7 oktober. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie...

2024D19786

Moties

Motie van het lid Dobbe c.s. over via alle beschikbare kanalen pleiten voor een permanent staakt-het-vuren in Gaza

Motie van het lid Dobbe c.s. over via alle beschikbare kanalen pleiten voor een permanent staakt-het-vuren in Gaza. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 523 MOTIE VAN...

2024D19781

Moties

Motie van de leden Van Baarle en Piri over de Kamer voor juli 2024 informeren over of het kabinet voornemens is om UNRWA aanvullend te financieren

Motie van de leden Van Baarle en Piri over de Kamer voor juli 2024 informeren over of het kabinet voornemens is om UNRWA aanvullend te financieren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 23 432 De...

2024D19778