Motie : Motie van het lid Vermeer c.s. over de structurele evaluatieagenda onderdeel maken van het proces rond de vaststelling van de rijksbegroting en het financieel jaarverslag van het Rijk

Download

Indieners

Activiteiten

Verantwoordingsdebat over het jaar 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:15