Motie : Motie van het lid Van der Lee c.s. over een plan voor uiteindelijk 100% naleving van artikel 3.1 Comptabiliteitswet in 2026

Download

Indieners

Activiteiten

Verantwoordingsdebat over het jaar 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:15