Motie : Motie van de leden Stultiens en Paternotte over het reguliere Nederlandse collegegeld ook hanteren voor studenten uit Oekraïne

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-1127 Reactie op de vraag van het lid Stultiens, gedaan tijdens het notaoverleg van 15 april 2024, inzake financiering ontheemden uit Oekraïne

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Toekomstverkenning vervolgonderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:54