Motie : Motie van de leden Idsinga en Palmen over erop toezien dat ook stukken van intern beraad zijn opgenomen in de dossiers die aan de rechter dienen te worden verstrekt

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-1383 Werkinstructie op de zaak betrekking hebbende stukken

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Tweeminutendebat Belastingdienst (CD 15/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00