Motie : Motie van het lid Westerveld c.s. over uitzonderingen mogelijk maken zodat een bekostigde praktijkonderwijsschool voor examinering en diplomering mag samenwerken met een niet-bekostigde mbo-instelling

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat Entreeopleiding in het praktijkonderwijs (31524-593)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15