Motie : Motie van het lid Dassen over een voortrekkersrol spelen in de totstandkoming en creatie van de vijfde vrijheid voor onderzoek, innovatie en kennis

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Laurens Dassen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00