Motie : Motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Silvio Erkens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. verslag formele Energieraad van 30 mei 2024 (Kamerstuk 21501-33-1076)

Indiener C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

21501-08-953 Verslag Milieuraad van 17 juni 2024

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31793-271 Reactie op de motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is (Kamerstuk 31793-257)

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

21501-33-1075 Verslag formele Energieraad van 30 mei 2024

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-08-947 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-08-945)

Indiener W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-08-945)

Indiener W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-945 Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-33-1070 Geannoteerde Agenda formele Energieraad van 30 mei 2024

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

21501-08-944 Verslag Milieuraad d.d. 25 maart 2024

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Milieuraad op 17 juni

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering IenW - verplaatst van 05-06-2024

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Energieraad (informeel)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15