Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van de leden Beckerman en Grinwis over het beperken van de import van landbouwproducten met lagere dierenwelzijnseisen dan waaraan Nederlandse veehouders moeten voldoen (t.v.v. 35746-38)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35746-31 Reactie op moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg Wet dieren

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00