Motie : Motie van de leden Van Campen en Bromet over zich hardmaken voor verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij in heel Europa

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Thom van Campen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Laura Bromet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-32-1662 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 april 2024, over EU-LNV

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1337 Verzamelbrief dierenwelzijn

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1632 LNV-inzet in de EU

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (vervolg)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

EU-LNV

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:15

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LVVN

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15