Motie : Motie van de leden Bushoff en Beckerman over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en hier in de Voorjaarsnota financiële ruimte voor maken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Julian Bushoff, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36441-41 Appreciatie van de gewijzigde motie van de leden Bushoff en Beckerman over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en hier in de Voorjaarsnota financiële ruimte voor maken ( t.v.v. Kamerstuk 36441-28)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

36441-36 Appreciatie van de motie over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en hier in de Voorjaarsnota financiële ruimte voor maken (Kamerstuk 36441-28)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20