Motie : Motie van het lid Palmen over binnen vier weken een volwaardig archief van de chatberichten van de minister-president opleveren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Palmen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-III-13 Reactie op de motie van het lid Palmen over binnen vier weken een volwaardig archief van de chatberichten van de minister-president opleveren (Kamerstuk 36410-III-9)

Indiener M. Rutte, minister-president

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30