Motie : Motie van het lid Tielen c.s. over komen tot protocollen die gegevensuitwisseling sneller en makkelijker mogelijk maken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Judith Tielen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Agnes Joseph, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-2168 Reactie op de aangenomen moties n.a.v. het plenaire debat over oversterfte

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Debat over oversterfte

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15