Motie : Motie van de leden Mutluer en Lahlah over op korte termijn een aanspreekpunt bij de politie realiseren voor slachtoffers van stalking

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Songül Mutluer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Esmah Lahlah, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29279-848 Beleidsreactie op het onderzoeksrapport Gestalkt. Gezien. Gehoord? Vervolgonderzoek op ‘De aanpak van de stalking door Bekir E. (2019)’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:41

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30