Motie : Motie van het lid Michon-Derkzen over een verkenning met de poortwachters naar regie door het kabinet op de nationale antiwitwasaanpak

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ingrid Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:41

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00