Motie : Motie van het lid Ram c.s. over een pas op de plaats maken bij langjarige financiële verplichtingen voor ontwikkelingssamenwerking

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Dennis Ram, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Gijs Tuinman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Roelien Kamminga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-XVII-49 Aanvullende appreciatie van de motie van het lid Ram c.s. over een pas op de plaats maken bij langjarige financiële verplichtingen voor ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII-19)

Indiener G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

gewijzigd tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:15