Motie : Motie van de leden Kostic en Gabriëls over duidelijke etikettering verplicht stellen op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die PFAS bevatten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ines Kostić, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Geert Gabriëls, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-XII-77 Appreciatie van de motie van het lid Kostic c.s. over in Europees verband tegen een uitzondering voor pfas in bestrijdingsmiddelen pleiten (Kamerstuk 36410-XII-67) en van de motie van de leden Kostic en Gabriëls over duidelijke etikettering verplicht stellen op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die PFAS bevatten (Kamerstuk 36410-XII-68)

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45