Motie : Motie van het lid Emiel van Dijk c.s. over duidelijk maken dat het Nederlandse medisch beroepsgeheim strikt gehandhaafd zal worden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Emiel van Dijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Gijs Tuinman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Vicky Maeijer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27529-317 Nivel-onderzoek naar vertrouwen in databeschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36121-5 Voorlopig politiek akkoord European Health Data Space (EHDS) Verordening

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2835 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024 (Kamerstuk 21501-02-2826)

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-02-2826 Verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari 2024 (21 501-02, nr. 2819)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:30

Raad Algemene Zaken d.d. 20 februari 2024

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00