Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Van der Velde en Wilders over onderzoeken wat nodig en mogelijk is om uitingen van de schutterijcultuur in Limburg en Brabant te behouden voor de toekomst (t.v.v. 36410-VIII-56)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Martine van der Velde, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Geert Wilders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32820-521 Immaterieel erfgoed van, voor, door en met iedereen

Indiener F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15