Statenpassage

Motie : Motie van de leden Palland en Dijk over onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Jimmy Dijk, Kamerlid SP

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 70
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Tegen
D66 24 Tegen
PVV 16 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
BBB 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
Groep Van Haga 2 Voor
Volt 2 Tegen
BIJ1 1 Voor
Ephraim 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Tegen
G├╝ndogan 1 Niet deelgenomen
JA21 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31036-11 Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbe├źindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Kamerstuk 31036-10)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Tweeminutendebat Medische ethiek / orgaandonatie (CD 28/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:05

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15