Statenpassage

Motie : Motie van de leden Raemakers en Den Haan over de 18-min/18-plusproblematiek een aanvullend onderdeel laten zijn van de hervormingsagenda

Download

Indieners

  • Indiener
    R. Raemakers, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30