Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (t.v.v. 36169-36)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joost Eerdmans, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 81
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Tegen
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
FVD 5 Voor
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Tegen
Gündogan 1 Tegen
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36169-42 Reactie op de motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over nadere representativiteitsvereisten verkennen voor belangenorganisaties met een ideëel doel en hiermee de motie-Stoffer c.s. uitvoeren (Kamerstuk 36169-41)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een schriftelijk overleg

36169-40 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (Kamerstuk 36169-39)

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (Kamerstuk 36169-39)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

36169-39 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (Kamerstuk 36169-37)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (Kamerstuk 36169-37)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00