Motie : Motie van het lid Ceder over de procesoptimalisatie structureel invoeren en waar mogelijk en noodzakelijk toepassen op andere locaties waar problematiek met overlastgevers speelt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

19637-3208 Reactie op informatieverzoek van het lid Podt gedaan tijdens de voortzetting van het wetgevingsoverleg over het Begrotingsdeel asiel en migratie van 12 februari 2024

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Tweeminutendebat Vreemdelingen- en Asielbeleid (CD 20/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingen- en asielbeleid (zal geen doorgang vinden)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00