Motie : Motie van de leden Krul en Bikker over in het nieuwe programma een expliciet hoofdstuk wijden aan concrete voorstellen om de klantkant van mensenhandel aan te pakken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Harmen Krul, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28638-247 Actieplan Samen tegen mensenhandel

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Tweeminutendebat Programma Samen tegen Mensenhandel (CD d.d. 21/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20