Motie : Motie van het lid Diederik van Dijk over zich in Europees verband inspannen voor een visumverbod voor aanhangers en sympathisanten van Hamas

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Diederik van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-02-2837 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 januari 2024, over Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2815 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2024

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme (CD 20/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:05

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:45