Motie : Motie van het lid Van Campen c.s. over voor 1 maart een plan van aanpak maken om een mogelijke mestcrisis het hoofd te bieden

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Thom van Campen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Cor Pierik, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Harm Holman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Eline Vedder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  André Flach, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laura Bromet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1630 Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (Kamerstuk 21501-32-1625) (eerste deel)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

30252-152 Ontwikkelingen mestmarkt

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

30252-150 Project Uitwerking bedrijfstypen duurzame landbouw – melkveehouderij en akkerbouw

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Debat over het landbouw- en natuurbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Enkele Kamerbrieven over de mestcrisis

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Mestbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30