Motie : Motie van het lid Dijk c.s. over stappen zetten om de spoedeisende zorg meer te financieren op basis van beschikbaarheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jimmy Dijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Julian Bushoff, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29247-434 Reactie op verzoek commissie over de petitie van de gemeente Winterswijk, ingediend namens de gemeenten met een regionaal ziekenhuis

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29247-433 Advies NZa bekostiging acute zorg

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29247-432 Stand van zaken beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Tweeminutendebat Ziekenhuiszorg (CD 25/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 00:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) 1TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Acute Zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30