Statenpassage

Motie : Motie van het lid Kat c.s. over gemeenten de ruimte bieden om gedupeerde jongeren te ondersteunen die na een schuldhulpverleningstraject een niet-saneerbare restschuld houden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Kat, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Inge van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-1341 Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

Indiener A. (Aukje) de Vries, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

24515-734 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld (Kamerstuk 24515-732)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld (Kamerstuk 24515-732)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

24515-732 Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00