Motie : Motie van het lid Mutluer c.s. over prioriteit geven aan een integrale aanpak femicide

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Songül Mutluer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Kuik, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Bente Becker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28345-278 Plan van aanpak ‘Stop femicide!’

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

28345-277 Uitstel toezending plan van aanpak femicide

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 (Kamerstuk 30420-386)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

30420-386 Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Tweeminutendebat Femicide (CD 27/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Emancipatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15