Statenpassage

Motie : Motie van het lid Romke de Jong c.s. over middelen uit het voorjaarspakket vrijmaken voor duurzaamheidsleningen tegen een lage rente voor kleine ondernemers

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-589 Nationaal Convenant MKB-Financiering

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

ondernemen & bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40