Motie : Motie van het lid Van Strien c.s. over een verkenning naar een wederkerig en breed ondernemersakkoord

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Dion Graus, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  D.J. Eppink, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-593 Voortgangsrapportage Strategische agenda Ondernemingsklimaat

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Verdienvermogen van Nederland

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Economische Veiligheid en strategische autonomie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30