Motie : Motie van het lid Tjeerd de Groot over het bijhouden en publiek toegankelijk maken van een overzicht van de stoffen die geloosd mogen worden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Kabinetsreactie Rli advies over KRW en nadere invulling van KRW - impulsprogramma (Kamerstuk 27625-635)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-635 Kabinetsreactie Rli advies over KRW en nadere invulling van KRW - impulsprogramma

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44

Kabinetsreactie Rli advies over KRW en nadere invulling van KRW - impulsprogramma

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25