Motie : Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over het uitlezen van mobiele telefoons ook gebruiken voor het toetsen van het asielrelaas

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    G. van den Brink, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30573-208 Diverse onderwerpen migratiebeleid

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00