Motie : Motie van het lid Stoffer c.s. over de Raad van State met spoed om voorlichting te vragen over de huidige verkenningsfase in de kabinetsformatie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sophie Hermans, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16