Statenpassage

Motie : Motie van het lid Klaver c.s. over het minimumloon per 2024 met 1,7% extra verhogen en de verlaging van het afbouwpunt van het kindgebonden budget voor paren met circa 9.000 euro terugdraaien

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. Gündogan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laurens Dassen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Geert Wilders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32013-288 Beleidsopties bij langdurig achterblijvende spaarrentes

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Brief regering

31322-516 Extra verhoging maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32545-195 Afschrift aanvraag opinie aan ECB over fiscale maatregelen en financiële stabiliteit banken

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

29544-1221 Reactie op verzoek commissie over voorgenomen indexaties van het minimumloon

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

36410-83 Aangenomen moties met budgettaire consequenties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

36410-77 Onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:54

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Kinderopvang

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Financiële markten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00