Motie : Motie van het lid Brekelmans over onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om op grond van nationale veiligheid beperkingen op te leggen aan de verlening van erkend referentstatus

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30573-211 Erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid en aanpalende sporen

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

30573-209 Arbeids- en kennisgerelateerde verblijfsregelingen en erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

30821-199 Uitwerking Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid en overzicht instrumentarium Economische Veiligheid

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat China (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Voorzetting begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Verdienvermogen van Nederland

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00