Motie : Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over in EU-verband gevolgen verbinden aan de opnieuw geconstateerde Hongaarse rechtsstatelijke tekortkomingen voordat het Hongaarse voorzitterschap van start zal gaan

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Kati Piri, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-02-2772 Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken dd. 10 juli 2023 (2023Z12460)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:15

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (wordt omgezet naar een SO)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50