Motie : Motie van de leden Van Ginneken en Tjeerd de Groot over bij positieve onderzoeksresultaten een landelijke vergunningsplicht dan wel meldplicht voor alle grondwateronttrekkingen instellen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27625-663 Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. waterdomein

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-659 Stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Water (CD 7/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44

Kabinetsreactie Rli advies over KRW en nadere invulling van KRW - impulsprogramma

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15