Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Peters over voorbeelden in kaart brengen van scholen met een continurooster waarbij kinderen rustig pauze kunnen hebben (t.v.v. 36360-VIII-14)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-711 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

36200-VIII-252 Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Peters over samen met de instellingen onderzoeken hoe meer aandacht besteed kan worden aan eerstegeneratiestudenten (t.v.v. Kamerstuk 36200-VIII-233) en de gewijzigde motie van het lid Peters over voorbeelden in kaart brengen van scholen met een continurooster waarbij kinderen rustig pauze kunnen hebben (t.v.v. Kamerstuk 36360-VIII-14)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15