Motie : Motie van de leden Bisschop en Van der Plas over met de sector de omslag vormgeven naar doelsturing in plaats van meer middelvoorschriften

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-32-1632 LNV-inzet in de EU

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Debat over het beƫindigen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

EU-LNV

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:15

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25