Motie : Motie van het lid Bouchallikh over bij de volgende verantwoordingsstukken expliciet rapporteren over het tegengaan van klimaatverandering en het versterken van natuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10