Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Kathmann en Westerveld over in de tussenstappen richting het opheffen van het handhavingsmoratorium naast risicogerichte inzet in ieder geval handhavingsactiviteiten opstarten in de sectoren zorg, onderwijs en kinderopvang (t.v.v. 31311-253)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31311-259 Appreciatie van de gewijzigde motie van de leden Kathmann en Westerveld over voorrang voor zorg, onderwijs en kinderopvang en sectoren met een hoog risico op schijnzelfstandigheid bij de tussenstappen richting het opheffen van het handhavingsmoratorium (Kamerstuk 31311-258)

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiƫn

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30