Motie : Motie van het lid Westerveld c.s. over een evaluatie van de epidemiologische effecten van individuele coronamaatregelen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Fleur Agema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Julian Bushoff, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. Drost, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jimmy Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Judith Tielen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-2173 Kabinetsreactie op het deelrapport ‘Aanpak coronacrisis Deel 3’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Brief regering

25295-2152 Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19-virus

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-2120 Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken aanbevelingen eerste OvV-rapport 'Aanpak Coronacrisis' (Kamerstuk 25295-2057)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-2104 Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15