Motie : Motie van het lid Paulusma c.s. over op korte termijn met een oplossing komen voor de problemen rond de inzet van tolken in de huisartsenzorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-XVI-31 Stand van zaken tolkenvoorzieningen in de Zvw

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36410-XVI-21 Tolken in de zorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36410-XVI-19 Voortgangsrapportage VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) 1TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) antwoord 1e TK + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25