Motie : Motie van de leden Van Campen en Tjeerd de Groot over de wet- en regelgeving inventariseren, bijvoorbeeld op het gebied van etikettering, die het vrije verkeer van goederen in de weg staat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Thom van Campen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27838-29 Ecorys-onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Marktordening & consumentenbescherming

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00