Motie : Motie van het lid Van der Lee c.s. over het uitwerken van verschillende varianten voor Leven Lang Ontwikkelen die uitvoerbaar zijn voor een volgend kabinet

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Don Ceder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.M. Palland, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31322-529 Voortgang aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

30012-156 Vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XV-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

36410-XV-9 Gevolgen voor nieuw beleid stemming SZW-begroting ná 1 januari 2024

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een schriftelijk overleg

30012-154 Verslag van een schriftelijk overleg over Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023 (Kamerstuk 30012-152)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

30012-155 Inzet resterende STAP-middelen 2023

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

30012-153 Afronding STAP-budget 2023

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

21501-20-1951 Kabinetsreactie lentepakket Europees Semester

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Kinderopvang

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: