Motie : Motie van het lid Omtzigt c.s. over de aanpassing van de beperkingssystematiek van de Grondwet meenemen bij de consultatie over wijziging van artikel 120 van de Grondwet

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. Gündogan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laurens Dassen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36344-3 Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (Kamerstuk 36344)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

36410-VII-106 Onderzoek grondwettelijke beperkingssystematiek

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-02-2772 Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

29279-809 Voortgangsrapportage inzake het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de Venetiëcommissie), de ‘Opinion on the Legal Protection of Citizens’ aangaande Nederland

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Tweeminutendebat Constitutionele toetsing (CD 19/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (wordt omgezet naar een SO)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Constitutionele toetsing

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30