Motie : Motie van de leden Bromet en Nijboer over het stimuleren van het gebruik van elektrische machines in de bouwsector

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Laura Bromet, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31209-244 Routekaart en convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Circulair bouwen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30