Motie : Motie van het lid Heinen c.s. over toetsen of de Wet vifo voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat privacygevoelige data of vitale onderdelen van de financiële sector belanden bij landen met hoge veiligheids- en spionagerisico's

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Eelco Heinen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30821-207 Beleidscyclus vitaal

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Verslag van een commissiedebat

32545-192 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Financiële markten

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

32545-191 Toezeggingen op het terrein van financiële markten voorjaar 2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Tweeminutendebat Verduurzaming van de financiële sector/toekomst van het bankenlandschap (CD 22/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Financiële markten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Financiële markten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00